Skip to main content

Khung Tổng Đài Siemens Hipath 3300

Thông tin chung

Khung Tổng Đài Siemens Hipath 3300

Giá:
Liên hệ
Download catalog:
Hướng dẫn mua hàng
VIETSUN CO., LTD
Tel: +84 6296 1226
Fax: +84 3785 7212
Mr:Tho: 0983 283 696
Email: vietsuncctv@gmail.com
Thông tin chi tiết

Dung lượng tối đa

Máy nhánh IP + TDM 96                               
Máy nhánh IP 96
Máy nhánh TDM 41
Máy nhánh analog 20
Máy nhánh digital 24
Máy nhánh qua adapter 24
Máy không dây DECT 16
Base station DECT 3
Tổng số trung kế 16
Trung kế analog 8
Trung kế ISDN 16
IP trunking 16
Số card HG1500 1
Kênh B trên HG1500 16

các sản phẩm cùng loại