Skip to main content

Màn hình chuông cửa màu, CDV-71BSE

Thông tin chung

- Màn hình màu 7" TFT Digital, Handset
- Nhớ 128 hình.Kết hợp mở cửa bằng khóa điện từ (DL-3)

Giá:
Liên hệ
Download catalog:
Hướng dẫn mua hàng
VIETSUN CO., LTD
Tel: +84 6296 1226
Fax: +84 3785 7212
Mr:Tho: 0983 283 696
Email: vietsuncctv@gmail.com
Thông tin chi tiết

- Màn hình màu  7" TFT Digital, Handset
- Nhớ 128 hình.Kết hợp mở cửa bằng khóa điện từ (DL-3)
- Kết nối 4 camera cửa hay CCTV camera
- Mở rộng tay nghe phụ (DP-4VR)
- Kết nối dây 4C x 0.65mm, 50m
- Nguồn 110~240V AC