Skip to main content

Bộ ghi âm-gửi tin nhắn ESCORT5580TC

Thông tin chung

Card ghi âm và phát lời nhắn qua điện thoại, tương thích với các trung tâm báo động PC1616, PC1832, PC1864

Giá:
Liên hệ
Download catalog:
Hướng dẫn mua hàng
VIETSUN CO., LTD
Tel: +84 6296 1226
Fax: +84 3785 7212
Mr:Tho: 0983 283 696
Email: vietsuncctv@gmail.com
Thông tin chi tiết

Card ghi âm và phát lời nhắn qua điện thoại, tương thích với các trung tâm báo động PC1616, PC1832, PC1864